NA ZDROWIE

Felinoterapia

Felinoterapia to terapia z udziałem kota. Jest to jedna z form zooterapii, która ma na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. Zajęcia prowadzone z udziałem kota wpływają na :

  • poprawę komunikacji,
  • zdolność okazywania uczuć i emocji,
  • poprawę koncentracji,
  • niwelowanie wewnętrznych zahamowań,
  • poprawę nastroju i samopoczucia,
  • podwyższenie poczucia bezpieczeństwa,
  • obniżenie poziomu stresu i lęku.

Felinoterapię stosuje się w terapii osób niepełnosprawnych, osób starszych i dzieci. Ma zastosowanie w przypadku chorób takich jak: nadpobudliwość, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania i emocji, autyzm, zespół Downa, nieśmiałość i zahamowania społeczne, artretyzm, uszkodzenia słuchu, wzroku, dystrofia mięśniowa, depresja i choroby psychiczne itp.