NA ZDROWIE

Misja

Fundacja Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom ustanowiona została aby przyczyniać się do poprawy jakości życia ludzi i zwierząt.

 

Misją Fundacji jest:

  • objęcie opieką terapeutyczną osoby starsze, chore, niepełnosprawne, samotne, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  • pomoc osobom samotnym w realizowaniu ich potrzeb emocjonalnych związanych z posiadaniem zwierząt
  • zapewnienie opieki dla zwierząt, których właściciele z powodów zdrowotnych nie mogą utrzymywać, posiadać, pielęgnować, żywić
  • pomoc zwierzętom chorym i bezdomnym.

 

 

Zarząd Fundacji:
Prezes Fundacji: Marta Niemiec-Fiutowska
Wiceprezes Fundacji: Eugeniusz Fiutowski