NA ZDROWIE

O Fundacji

 

 

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ!!!

 

WWW.FELINOTERAPIA.ORG.PL

 

 

Fundacja Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom jest organizacją non profit, która została ustanowiona w celu poprawy jakości życia ludzi i zwierząt. Działania Fundacji ukierunkowane są na pomoc i wspieranie ludzi i zwierząt w celu poprawy ich zdrowia fizycznego i psychicznego.

 

Celem Fundacji NA ZDROWIE Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom jest:

  • poprawa stanu zdrowia osób starszych, chorych i dzieci, niepełnosprawnych poprzez terapię z udziałem kotów,
  • propagowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem kotów, pomagających w rehabilitacji i leczeniu osób niepełnosprawnych, starszych, chorych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • zapewnienie wsparcia osobom starszym posiadającym koty,
  • podejmowanie działań wzmacniających i budujących więzi międzyludzkie oraz więzi między człowiekiem i zwierzęciem.

Osoby chore, niepełnosprawne, starsze i samotne przebywające w domach pomocy społecznej, które są zagrożone wykluczeniem społecznym potrzebują kontaktu zarówno z ludźmi jak i ze zwierzętami. Działania Fundacji mają na celu zaspokojenie potrzeb emocjonalnych tych osób poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem kota. Niekiedy osoby obecnie przebywające w domu pomocy społecznej były szczęśliwymi opiekunami zwierząt. Niestety stan ich zdrowia i zmiana miejsca zamieszkania przyczyniła się do bolesnej rozłąki z ich ukochanym pupilem. Uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych z udziałem kota pozwoli w pewnym stopniu zaspokoić ich potrzebę przebywania ze zwierzęciem.

Fundacja prowadzi także zajęcia terapeutyczne z udziałem kotów dla dzieci chorych i niepełnosprawnych. Obcowanie ze zwierzęciem ma pozytywny wpływ na ich rozwój oraz poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. (zobacz więcej)

 

Celem Fundacji NA ZDROWIE Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom jest:

  • zapewnienie opieki dla kotów, których właściciele z powodów zdrowotnych nie mogą utrzymywać, posiadać, pielęgnować, żywić,
  • pomoc kotom chorym i bezdomnym,
  • zapobieganie bezdomności kotów.

Fundacja zwraca szczególną uwagę na społeczny problem porzucania zwierząt związany z sytuacją zdrowotną osób starszych lub ich śmiercią. Domowe zwierzęta będące niegdyś pupilami ich opiekunów nagle zostają wyrzucane na bruk. W najlepszym wypadku oddawane do schronisk. Działania Fundacji w takich przypadkach mają na celu zapewnienie opieki i schronienia dla porzucanych kotów oraz szukanie im nowych domów. (zwierzęta pod naszą opieką)